1) Συσχέτιση της προπυρηνικής μεταλλαγής του ιού της ηπατίτιδας Β με την κάθετη μετάδοση αυτού.
Μιλτιάδης Παπαδάκης, Γεώργιος Δασκαλάκης, Γεώργιος Βλάχος, Ιωάννης Ελευσινιώτης, Αριστείδης Αντσακλής.
''Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία'' (υπό δημοσίευση)

2) Η κλινική σημασία της παρουσίας του αυστραλιανού αντιγόνου στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα HBsAg(+)/HBeAg(-) επιτόκων.
Μιλτιάδης Παπαδάκης, Γεώργιος Δασκαλάκης, Γεώργιος Βλάχος, Ιωάννης Ελευσινιώτης, Αριστείδης Αντσακλής.
''Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία'' (υπό δημοσίευση)

3) Ηπατική δυσλειτουργία σχετιζόμενη με την κύηση.
Ιωάννης Ελευσινιώτης, Μιλτιάδης Παπαδάκης, Αριστείδης Αντσακλής.
''Υπερηχογραφία''. Τόμος 6-Τεύχος 4-Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009, σελ.197-207

Μιλτιάδης Α. Παπαδάκης, Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας